απασχολούμαι


απασχολούμαι
απασχολούμαι, απασχολήθηκα, απασχολημένος βλ. πίν. 74
——————
Σημειώσεις:
απασχολούμαι : στον απλό προφορικό λόγο χρησιμοποιείται και ο τύπος απασχολιέμαι (κατά το αγαπιέμαι, βλ. πίν. 59 ).

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀπασχολοῦμαι — ἀπασχολέω leave pres ind mp 1st sg (attic epic doric aeolic) ἀπασχολέω leave pres ind mp 1st sg (attic epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αλέγω — ἀλέγω (Α) 1. φροντίζω, μεριμνώ, απασχολούμαι, με μέλει για κάτι, νοιάζομαι για κάτι 2. προσέχω, εκτιμώ, σέβομαι 3. συγκαταλέγω, συμπεριλαμβάνω, λογαριάζω. [ΕΤΥΜΟΛ. Ποιητική κυρίως λέξη, που απαντά μόνο σε χρόνο ενεστώτα και χρησιμοποιείται… …   Dictionary of Greek

  • ασχολώ — ἀσχολῶ ( έω) (Α) [άσχολος] 1. παρέχω σε κάποιον απασχόληση, εργασία, απασχολώ 2. απασχολούμαι με δικές μου υποθέσεις, εργάζομαι …   Dictionary of Greek

  • αφοσιώνω — (AM ἀφοσιῶ, όω, Α και ἀποσιῶ, ιων. τ.) αφιερώνω, διαθέτω εξ ολοκλήρου νεοελλ. ( ώνομαι) 1. προσφέρω τον εαυτό μου εξολοκλήρου σε κάποιον 2. απασχολούμαι ή επιδίδομαι σε κάτι με πολύ ζήλο 3. (η μτχ.) αφοσιωμένος, η, ο ένθερμος φίλος, πιστός οπαδός …   Dictionary of Greek

  • γοργεύω — (Α) [γοργός] 1. κινούμαι γρήγορα, βιάζομαι 2. απασχολούμαι με κάτι …   Dictionary of Greek

  • διατρίβω — (AM διατρίβω) 1. διαμένω, παραμένω, κατοικώ 2. (για χρόνο) ξοδεύω, σπαταλώ, περνώ την ώρα μου («ὀλίγον δὲ χρόνον διατρίψαντες ἐξερχόμεθα», Ξεν. Ελλ.) 3. (απολ.) χάνω τον καιρό μου, χρονοτριβώ, καθυστερώ («οὐ μὴ διατρίψεις», Αριστφ. Βάτρ.) 4.… …   Dictionary of Greek

  • ενθύμιο — το (Α ως επίθ. ἐνθύμιος, ον) [θυμός] νεοελλ. το ουδ. ως ουσ. το ενθύμιο αντικείμενο που ανακαλεί κάτι στη μνήμη κάποιου, κάθε πράγμα που μάς υπενθυμίζει κάτι, ενθύμημα, θυμητάρι, θυμητικό («ενθύμιο φιλίας») μσν. το θηλ. ως ουσ. ἡ ἐνθύμιος… …   Dictionary of Greek

  • επιτευτάζω — ἐπιτευτάζω (Α) τευτάζω* επί πλέον, λέγω ή κάνω τα ίδια, ασχολούμαι συνεχώς ή επανειλημμένως με κάτι. [ΕΤΥΜΟΛ. < επί + τευτάζω «απασχολούμαι»] …   Dictionary of Greek

  • εργάζομαι — και εργάζω (AM ἐργάζομαι) 1. απασχολώ τις σωματικές και πνευματικές μου δυνάμεις στην παραγωγή έργου (α. «εργάζομαι σκληρά» β. «εργάζεται στα χωράφια» γ. «εργάζεται σ’ ένα πρόγραμμα οικονομικής συνεργασίας» δ. «εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ… …   Dictionary of Greek

  • κάθομαι — και κάθουμαι και κάθημαι (AM κάθημαι, Α ιων. τ. κάτημαι, Μ και κάθομαι) 1. εδράζομαι στους γλουτούς, τοποθετούμαι σε εδραία θέση (α. «κάθομαι τρεις ώρες συνέχεια» β. «θρόνῳ κάθηται», Ευρ.) 2. κατοικώ, διαμένω, ζω, είμαι εγκατεστημένος (α.… …   Dictionary of Greek